Retningslinjer for informasjonskapsler

Retningslinjer for informasjonskapsler

Velkommen

Velkommen til www.neutrogena.no som er eid av Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS. Disse retningslinjene for informasjonskapsler («cookies») er utarbeidet for å beskrive hvordan vi samler inn informasjon fra deg når du besøker nettsiden vår, både gjennom cookies og andre sporingsteknologier.

Oversikt over regler for cookiesamtykke

EU-lovgivningen krever at organisasjoner som plasserer cookies via nettsider på besøkendes datamaskiner skal gi klar og omfattende informasjon om hvordan informasjonskapsler brukes på nettsider, for å kunne få brukerens «samtykke»

For å etterkomme dette, har vi utført fire tiltak:

(i) Identifisert informasjonskapsler og andre sporingsteknologier som betjenes via denne nettsiden; de formål de oppfyller, og relatert informasjon slik som utløpstid og om de er første eller tredje parts informasjonskapsler.

(ii) Vurdert påtrengelsen av disse informasjonskapslene med hensyn til besøkendes forventninger til personvern. Dette er basert på informasjon som er samlet inn (i) ovenfor.

(iii) Levert «klar og omfattende» informasjon om cookies på nettsider og med riktig opplysningsnivå som står i samsvar med påtrengelsen av hver cookie (Se innstillingspanel for cookies).

(iv) Brukt en hensiktsmessig strategi for å innhente samtykke for nettsidecookies, med hensyn til deres bruk og påtrengelse. Visse typer cookies kan kvalifisere for juridiske unntak og, der dette er tilfelle, vil samtykke ikke være nødvendig for disse informasjonskapslene.

Samtykkestrategier som brukes på denne nettsiden

De europeiske standarder for å få samtykke til bruk av cookies og lignende sporingsteknologier (for eksempel sporing av piksler og nettsidescripts) utvikles kontinuerlig. Selv om tidligere uttrykte samtykkestrategier (kalles «opt-in»-strategier) representerer den mest lovlige robuste løsningen for innhenting av samtykke, kan de påvirke besøkendes erfaring negativt og negativt påvirke legitim datainnsamling på nettsider.

Som et alternativ kan samtykkestrategier med underforstått samtykke gjøre det mulig for oss å anta at samtykke er gitt dersom besøkende ikke nekter informasjonskapsler (kalles «opt-out»), etter vi har gitt tydlige beskrivelser av cookies og informert hvordan disse kan blokkeres.([Velg en av følgende tilnærminger] Konsulter med cookieinstillingspanelet eller vedlegg A for disse retningslinjene for cookies). Dette gjør det mulig for besøkende å akseptere eller avvise cookies som brukes på nettsiden.

Den aktuelle samtykkestrategien som benyttes vil avhenge av påtrengelsen av cookies, herunder tas det hensyn til:

  • hvem betjener informasjonskapselen, cookie, (dvs. en første eller tredjepart)
  • hva slags data blir innsamlet av informasjonskapselen
  • hvilke formål som oppfylles
  • hvor lenge det varer
  • på hvilken type nettside informasjonskapselen blir plassert
  • hvem bruker opplysningene

For cookies som krever samtykke, følger vi en tredelt tilnærming:

  • for cookies med lav påtrengelse: vi gir en tydelig beskrivelse i retningslinjene og gir en enkel forklaring på hvordan du har mulighet til å avvise cookies, og vi antar at vi har fått besøkendes samtykke til å motta cookies
  • for cookies med middels påtrengelse: vi bruker samme strategi som for cookies med lav påtrengelse og gir tilpasset informasjon om bruk av cookies på passende steder på nettsider (f.eks. rundt målrettet reklame/annonser eller annen nettsidefunksjonalitet som er avhengig av disse cookies)
  • for cookies med høy påtrengelse: vi krever forhåndssamtykke (for eksempel, ved bruk av et vindu / pop-up som krever at besøkende samtykker til disse informasjonskapslene før de blir betjent).

Underforstått samtykke for de fleste cookies: Cookies som er utplassert gjennom denne nettsiden har bare lav til middels påtrengelse.

Forhåndssamtykke for nettsider rettet mot målgrupper med spesielle helsemessige problemer: Denne nettsiden er rettet mot målgrupper med spesifikke helseproblemer. Helserelatert data anses som «sensitivt » under europeiske databeskyttelseslover, innsamling av cookiedata gjennom denne nettsiden anses påtrengende. Av denne grunn har vi innført en forhåndssamtykkemodell for visse cookies betjent gjennom denne nettsiden.

Cookieavsløringer etter type, istedenfor ved identitet: På grunn av et betydelig antall cookies betjent gjennom nettsider, blir informasjonskapsler gruppert etter kategori (for eksempel: «reklamecookies», «analytiske cookies»). Denne grupperingen bidrar til at informasjon om cookies blir enklere og mer oversiktlige for forbrukerne å forstå.

MERK: Cookieinnstillingspanelet gir informasjon om formålet/formålene, utløpsdato og lenker til å nekte cookies.

Lenker til andre nettsider

Denne nettsiden kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsider. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over cookies/sporingsteknologier på andre nettsider og at disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke gjelder de nettsidene.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer om disse retningslinjene eller informasjon om bruk på denne nettsiden, kan du kontakte oss på følgende måte:

Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen Cilag AS
Drammensveien 288
O0283 Oslo
Postadresse: Postboks 144
1325 Lysaker

By email
Tlf: 00 800 855 000 00

Endringer for denne cookieretningslinjen

Dersom disse retningslinjene endres, vil de reviderte retningslinjene bli lagt ut på denne nettsiden. Disse retningslinjene ble sist oppdatert 11 September 2014.

Vedlegg A: Cookietyper som brukes på denne nettsiden Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag AS

Dette nettstedet bruker cookies som beskrevet i våre retningslinjer. For å se hvilke cookies vi bruker og for angi dine egne preferanser, vennligst sjekk vedlegg A i våre retningslinjer om cookies. Ellers, hvis du godtar vår bruk av informasjonskapsler, kan du fortsette å bruke vår side.